რეგისტრაცია

სიტყვა “ჰემაიატ” - “Hemayat” წარმოიშვება არაბული და სპარსული ენებიდან და ნიშნავს “ზრუნვას” და “დაცვას”. ჰემაიატი არის პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და არაკომერციული ასოციაცია.

1995 წლიდან HEMAYAT დამკვიდრდა ვენაში, როგორც წამების და ომისგან გადარჩენილთა სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და ფსიქოთერაპიული მზრუნველობის ცენტრი. ჩვენი სერვისი ძირითადად უფასოა კლიენტებისთვის, განურჩევლად იმისა, აქვთ თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევა და ის ღიაა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც გამოვლილი აქვს მუქარა და მტკივნეული გამოცდილება მშობლიურ ქვეყანაში ან გაქცევის დროს.